Werkwijze

Asbest inventarisatie

Voordat de asbest verwijderd kan worden, is het verplicht om een inventarisatierapport op te maken. Het rapport beschrijft om wat voor soort asbest het gaat, hoe hoog de risico’s zijn (risicoklasse 1, 2, of 3), de plaats waar de asbest zich bevindt en hoe de asbest opgeruimd moet worden. Wij kunnen dit rapport samen met een onafhankelijke partij voor u verzorgen. Dit gebeurd volgens de wettelijke richtlijnen (SC-540).

Sloopmelding / aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer de eerste stap is gezet, kan er bij uw gemeente een vergunning aangevraagd worden. Deze vergunning vragen wij voor u aan.

Asbestsanering (SC-530)

Op basis van het inventarisatierapport gaan we aan de slag. Om te voorkomen dat de omgeving niet wordt blootgesteld aan de vrijkomende asbest , bouwen we in een ruimte een containment die door middel van onderdrukmachines de lucht filtert. Bij buitensanering wordt het werkgebied afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden. Het gebied mag alleen worden betreden door asbestsaneerders en toezichthoudende instanties. Het vrijkomend asbestmateriaal wordt dubbel verpakt en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Vrijgave van woning /omgeving (NEN 2990) en stortbewijs

Nadat onze werkzaamheden zijn afgerond, controleert en onderzoekt een erkend laboratorium de omgeving. Als de luchtmeting geen asbeststoffen aantoont die de wettelijke norm overstijgt, wordt de ruimte vrijgegeven. U en uw gemeente ontvangen naast het rapport van vrijgave een stortbewijs. Zo weet u zeker dat de asbest op een juiste manier is verwijderd en gestort.

Uitleg subsidie regeling

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/hoger-subsidiebudget-verwijderen-asbestdaken-2016 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken/kom-ik-aanmerking